<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7262652\x26blogName\x3d2,046+Sutras\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://bodyelectric.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://bodyelectric.blogspot.com/\x26vt\x3d-6917861756947868694', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Mamamatay ka na ba sa kasasagot ng ganitong quiz?

Ipalilibing kita. He he.

Heto na ang ultimate 80's quiz. Alam kong purgang-purga na kayo. At masyado nang traffic sa Memory Lane (ayon kay McVie). Sagutin nyo tong last set, tanungin ang mga ate't kuya at mga kaopisina. Boys and gehls, take it away!

1. Ano ang sitcom na pinagbidahan nina Flora Gasser, Janice Jurado, Soxy Topacio at Johnny Manahan? Duplex

2. Sitcom ulit. Pinagbidahan naman ito ni Jay Ilagan at Tet Antiquera.

3. Saan nakatira sina Gloria Romero at ang mga boys ng Palibhasa Lalake? Tayuman Saan sila namamalengke?

4. Sino ang female host ng Kalatog Pinggan?

5. Ano ang mga theme songs ng February Revolution? Magkaisa (Virna Lisa), Handog ng Pilipino sa Mundo (APO Hiking Society and Various Artists), Tie a Yellow Ribbon

6. Sinong artista ang gumanap na Miss Tapia? Mely Tagasa

7. Sino ang tatay ng Escalera brothers?

8. Sino ang co-host ni Pepe Pimentel sa Kwarta o Kahon na napapanood tuwing Linggo ng tanghali sa SM North EDSA? Encar Benedicto

9. Ano ang pangalan ng yaya ni Flor de Luna?

10. Anong Tito, Vic and Joey movie ang tungkol sa isang karinderya? Clue: isang 24 hours tapsilog outlet ang ipinangalan dito. Goodah!

11. Si Ces Quesada ay unang lumabas sa anong gag show? Sic o'Clock News Saan sya nagturo ng Theater Arts?

12. Sinu-sino ang mga gumanap na Fay sa sitcom na Okay ka Fairy ko? Alice Dixson, Tweetie de Leon

13. Ang Rico Mambo ay tinugtog at sinayaw sa anong pelikula ni Manilyn Reynes?

14. Ano ang original title ng pelikula ni Tina Paner na Tamis ng Unang Halik?

15. Ano ang pangalan ng asawa ni Rolly Purontong sa John en Marsha? Madel

16. Anong movie ang pinopromote ni Kris Aquino nang mahulog sya sa butas ng stage ng GMA Supershow? Pido Dida

17. Ano ang pangalan ng sidekick ni Mr. Shooli sa Mongolian Barbeque? Kuhol

18. Sino ang mahilig magsabi ng "OK Ngarud"?

19. Newscaster na may bit role sa Scorpio Nights. Asawa sya ni June Keithley. Angelo Castro

20. Sino si Chona Velasquez? Regine Velasquez Si Donna Yrastoza? Donna Cruz Saang contest sila nanalo? Ang Bagong Kampeon

21. Sinu-sino ang original members ng Smokey Mountain? Geneva Cruz, James Coronel, Tony Lambino, Jeffrey Hidalgo

22. Saang channel pinapalabas ang Gulong ng Palad? Channel 9 Anong oras? 7 PM

23. Kanino pinangalan ang anak ni Vic Sotto kay Angela Luz? Clue: Patay na sya. Paola Luz

24. Anong araw sa That’s si Brylle Mondejar at Lester Samonte?

25. Anong title ng movie ni JP de Guzman na ampon at kasama si Nida Blanca, Nestor de Villa at Maricel Soriano? Clue: theme song ng movie ang kanta ni Raymond Lauchengco. Saan Darating ang Umaga?

26. Sino ang original members ng That’s? Lea Salonga, Lotlot de Leon, ?, ? Sino ang unang new member?

27. Sino ang mga batang yagit? Jocelyn, Tonton at ?

28. Sino ang Liberty Boys?

29. Paano nalumpo si Nonoy Zuniga? Sumabog ang CR habang sya ay nagwiwiwi nung intermission (according to Magpakailanman)

30. Ano ang kinakanta kapag patapos na ang isang episode ng That's Entertainment?

“Mamamatay ka na ba sa kasasagot ng ganitong quiz?”