<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7262652\x26blogName\x3d2,046+Sutras\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://bodyelectric.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://bodyelectric.blogspot.com/\x26vt\x3d5251368999655232983', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Next Level Na: 80's K N B?

NB: Inuna ko muna itong quiz na ito dahil sobrang hirap maghanap ng lyrics ng mga 80's pop. Halungkatin ko muna yung mga songhits ko sa bahay.

Noong naroon pa ako sa kabilang istasyon, napagtripan ng Bas2sgang na mag-reminisce tungkol sa 80's (and beyond). Nung una, test lang kung gaano ka-jologs. Eh yung original na author ng e-mail na pinagkunan namin akala, jologs = 80's. Hindi a. Jologs is a lifestyle. Wehehe.

Sige na nga, tama na ang segway. Nasa baba ang ilang bahagi ng e-mail na yon. Halina't sagutin ang mga katanungang babagabag sa atin ngayon at sa susunod pang mga araw/linggo/buwan. Take note: Tatlong set po ito. At dahil Martes pa lang, mahaba pa ang linggo, marami pang panahon at libreng internet sa opisinang kakainin natin. Unang set pa lang ito, madali pa. Warm-up ba. OK ngarud?

1. Ano ang hit song ni Manilyn Reynes? Sayang na Sayang

2. Sinu-sino ang Gwapings? Mark Anthony Fernandez, Eric Fructuoso, Jomari Yllana Oo nga, early 90's na pala to.

3. Sino ang ka-loveteam ni Jestoni Alarcon? Gretchen Barreto or Rita Avila

4. Sinu-sino ang cast ng Bagets? JC Bonnin, Aga Muhlach, William Martinez, Raymond Lauchengco, Herbert Bautista

5. Sino ang nagsabi ng "I can feel it"? Alice Dixson

6. Sino ang ka-loveteam ni Rey "PJ" Abellana? Leni Santos

7. Magbigay ng mga artistang nag-endorse ng La Germania. Pia Moran, Janice de Belen, Isabel Granada, Liza Galvez (and her sister), Shirley Fuentes, Isabel Granada, Opalyn Forster (?), Chiqui Hollman-Yulo

8. Ano ang tunay na pangalan ni Prinsipe K? Bayani Casimiro Jr.

9. Ano ang pangalan ng musical variety show ni Lotlot? Lotlot and Friends

10. Ano ang favorite song ni Maricel Soriano? I Am What I Am/Shake Body Body Dancer

11. Sino ang pinsan ni Lotlot na myembro rin ng That's? Marilyn Villamayor

12. Magbigay ng tatlong hosts ng Lunch Date. Keno, Toni Rose Gayda, Randy Santiago, Dennis Padilla, Tina Revilla, Mahal

13. Sino ang Triplets? Sino ang mga partners nila? Cristina Paner - Cris Villanueva, Manilyn Reynes - Janno Gibbs, Sheryl Cruz - Romnick Sarmenta

14. Anong grupo ang laging nananalo ang production number sa That's Entertainment? Thursday Group

15. Sinu-sino ang mga original guys ng Palibhasa Lalake? Richard Gomez, Joey Marquez, Miguel Rodriguez

16. Ano ang unang soap opera ni Judy Ann Santos? Ula ang Batang Gubat

17. Sino ang ka-loveteam ni Jeffrey Santos? Anna Roces

18. Saang TV show maririnig ito--"It's my turn to see what I can see"? Coney Reyes on Camera

19. Sinong loveteam ang laging mapapanood sa "Young Love, Sweet Love"? Sheryl Cruz and Romnick Sarmenta a.k.a. Shernick

20. Magbigay ng pangalan ng mga female hosts ng GMA Supershow. Lani Mercado, Mariz, Jam Morales, Dawn Zulueta, Maricel Laxa, Jackielou Blanco

“Next Level Na: 80's K N B?”